Aquest lloc web utilitza galetes. (Qué son les galetes?)

A més de les galetes no persistents, estrictament necessàries per al lliurament del servei proporcionat per aquest lloc web (p. Ex., Cistella, inici de sessió autenticat, & nbsp; …), aquest lloc web també pot utilitzar"tracking cookies" a través de serveis de tercers.

Aquests tercers inclouen proveïdors de contingut incrustats com, per exemple, You Tube i les galetes de seguiment poden ser necessàries per a la publicació d'algun contingut d'aquest lloc web.

Els tercers que utilitzen galetes de seguiment en aquest lloc web també inclouen:

  • Google Analytics
  • StatCounter statistics
  • Facebook Pixel

Aquest lloc web estableix galetes de seguiment a menys que les declivi.